Menu Sluiten

It Audit


It audit

Informatie over IT Audit:

IT-auditing is het vakgebied dat zich bezighoudt met het beoordelen van de automatisering van een organisatie. De IT-audit is een vorm van risicobeheer die erop gericht is potentiële risico´s in de verschillende aspecten van een organisatie op te sporen en te corrigeren. Deze audits zijn zeer belangrijk omdat zij helpen de belangen van de organisatie, de gegevens van haar gebruikers en uiteindelijk de vertrouwelijkheid van haar vertrouwelijke informatie te beschermen. Veel grote bedrijven huren dan ook regelmatig een team van IT-auditors in.Het auditproces bestaat uit drie fasen. Deze omvatten risicoanalyse, informatiebeveiliging en auditbeheer. In de fase van de risico-analyse voert de auditmanager een onderzoek uit van de algemene infrastructuur, de componenten ervan en hun interacties. Hij identificeert problemen en bedreigingen. Vervolgens ontwikkelt hij oplossingen voor deze problemen via het informatiebeveiligingsteam. Ten slotte stelt hij aanbevelingen op voor te nemen corrigerende maatregelen.De volgende stap is informatiebeveiliging. Een IT-auditmanager onderzoekt welk type firewall of antivirus zijn organisatie heeft en hoe dit de goede werking van computersystemen kan beïnvloeden. Beveiligingsproblemen kunnen ook voortkomen uit de fysieke beveiliging van de netwerkinfrastructuur. Enkele soorten beveiligingsproblemen kunnen zijn het ontbreken van firewalls, het ontbreken van toegangscontrole en het ontbreken van adequate monitoring. De auditmanager controleert ook op leemten die inbreuken op de beveiliging mogelijk kunnen maken.

Ten slotte stelt de auditmanager het auditrapport op en presenteert dit aan de leidinggevenden. Dit rapport bevat de resultaten van de audit en de aanbevelingen. Het bevat ook aanbevelingen om de interne controles en procedures te verbeteren en om het IT-beleid van de organisatie te wijzigen. De auditmanager doet ook aanbevelingen voor middelen die het bedrijf zou moeten aanschaffen om de tijdens de audit vastgestelde problemen op te lossen. Het management wordt dan voorzien van een plan over hoe deze middelen moeten worden gebruikt om toekomstige problemen te voorkomen.

Info over it audit

Notie over It audit

IT Audit:

In de meeste organisaties wordt het IT audit proces gezien als een vervelende en moeilijke taak. De technologische verbeteringen van de laatste jaren hebben het echter veel gemakkelijker gemaakt om audits uit te voeren. Er zijn tegenwoordig ook veel hulpmiddelen beschikbaar voor het beheren van audits. De auditmanager kan ook contact opnemen met een externe auditor om nauwkeuriger resultaten te krijgen.

Informatie over de auditors is ook beschikbaar om te bepalen of een auditor over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om een bepaald soort audit uit te voeren. Verschillende organisaties hebben een verschillend beleid inzake audits.

Voor bedrijven die interne audits beheren, zijn er beleidsregels die voorschrijven wanneer een auditor een audit moet uitvoeren en welk personeel bij dergelijke beoordelingen betrokken moet zijn. Sommige bedrijven eisen zelfs dat de auditmanager of een senior auditmedewerker rechtstreeks toegang heeft tot de systemen die worden geaudit. Een belangrijk voordeel van het inschakelen van een externe auditor is dat deze bedrijven kan voorzien van de informatie die zij nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen rond IT-audits.

Meer info over it audit nu op www.alfasolutions.be.

Tags

Gratis It Audit | Hulp Met It Netwerk | Inventarisatie It | It Audit Ontvangen | It Audit | It Controle | It Infrastructuur In Kaart |